× Články Rozhovory Videá Fotogaléria Kontakt

Nové pravidlá v hokeji


21.07.2021

IIHF, teda Medzinárodná hokejová federácia schválila na svojom ostatnom výročnom kongrese úpravu pravidiel ľadového hokeja, s cieľom zjednotiť pravidlá hokeja pre medzinárodné podujatia a zjednodušiť prechod medzi zámorským a európskym štýlom hokeja. Pôjde jednak o „kozmetické“ zmeny, ktoré si oko bežného fanúšika ani nemusí všimnúť, no taktiež o výraznú úpravu, ktorá bude jasná už pri prvom pohľade.

Nový súbor pravidiel sa preto dotkne hokeja na celom svete. Na zmenách pravidiel pracoval špeciálne vytvorený tím expertov, ktorý vychádzali z pravidiel IIHF, NHL, KHL a rôznych európskych líg s cieľom dosiahnuť čo najväčšie zjednotenie. Zmeny sú už zapracované do pravidiel a premiéru by mali mať na turnaji olympijskej kvalifikácie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici augusta, a kde sa predstaví aj slovenská reprezentácia. Súhrn zmien v hokejových pravidlách preto prinášame v kocke na jednom mieste.

Výrazná zmena sa dotkne napríklad brankárov. Po novom nebudú môcť hrať s pukom v celom priestore za bránou, ale iba vo vymedzenom lichobežníku, ktorý predstavuje zhruba tretinu z celého priestoru za bránkovou čiarou, čo je pravidlo prevzaté z NHL. Brankári si tak budú musieť dať pozor pri rozohrávaní puku v tejto časti klziska a rohy budú pre nich tabu. Za bránkou bude môcť brankár hrať iba v prípade, ak bude mať aspoň jednu nohu vo svojom bránkovisku. Výhodou pre brankárov však bude možnosť hrať aj so zlomenou hokejkou a nebudú ju musieť odhodiť.

Zmeny sa dotknú aj rozhodcov. Čiaroví rozhodcovia budú mať o niečo viac právomocí a budú môcť napríklad zastaviť hru, ak bude na ľade zranený hráč a hlavný rozhodca si to nevšimne. Rovnako, ak padne gól, ktorý si hlavný rozhodca nevšimol, či počas buly, kedy čiarový rozhodca môže avizovať vylúčenie hráča, ktorý chcel hrať buly so svojou rukou. Gól bude možné po novom uznať aj v prípade, keď rozhodca predtým zapískal, no nemalo to vplyv na prebiehajúcu akciu a dosiahnutie gólu to nijak neovplyvnilo. V tomto prípade pôjde o dôležitú zmenu, keďže takéto góly padajú pomerne pravidelne. Úpravou prejdú aj právomoci videorozhodcu a ak to bude technicky možné, vo vzťahu k aréne, do akcie sa bude častejšie dostávať preskúmanie videozáznamu či tzv „coach challenge.

zdroj: projekttimeout.sk

S rozhodcami sú späté aj tresty vylúčenia a aj tu dochádza k zmenám v udeľovaní trestov a v spôsobe vylúčenia za jednotlivé prehrešky voči pravidlám. Kozmetickou zmenou je možnosť preskúmania správnosti udelenia dvojitého menšieho trestu pomocou videozáznamu, či možnosť odpykať si menší trest za hráčsku lavicu (napríklad pri väčšom počte hráčov na ľade) hociktorým hráčom a nie len tým, ktorý bol v čase prerušenia na ľade. Rozhodca môže ísť pomocou videa preskúmať aj správnosť udelenia vyššieho trestu, pričom po udelení vyššieho trestu hráč nemusí automaticky dostať aj trest do konca zápasu. Pri druhom vyššom treste však už áno. Aj trest v hre môže rozhodca preskúmať pomocou videa a udelenie takéhoto trestu automaticky neznamená stopku na ďalší zápas.

Zmena výšky trestov nastáva aj pri viacerých previneniach, ktoré sú z pohľadu atakovaného hráča nebezpečné a môžu privodiť zranenie. Cieľom je v tomto prípade čo možno najväčšia ochrana hokejistov. Ide napríklad o vrazenie na mantinel, napadnutie zozadu, či o napadnutie hlavy a krku. Pri bitkách dochádza taktiež k zmenám v udeľovaní trestov.

Mení sa aj definíca tzv. „late hitu“, teda neskorého hitu, ktorý bude posudzovaný ako nedovolené bránenie. Výrazná zmena, ktorej sa určite potešia viacerí hráči, je posudzovanie hry so zdvihnutou hokejkou – hráč pri náhodnom kontakte s protihráčom, napríklad pri strele, nebude potrestaný. V prospech zatraktívnenia a zlepšenia plynulosti hry je novinkou aj posudzovanie modrej čiary ako trojrozmerného priestoru, to znamená, že v prospech útočiaceho tímu bude postačovať, ak má hráč korčuľu nad modrou čiarou a nemusí sa jej dotýkať. Pri neúmyselnom posunutí bránky brániacim tímom tento tím nebude môcť striedať, čomu sa určite nepotešia niektorí brankári a budú si musieť dávať väčší pozor, najmä v prípade, ak bude brániace mužstvo pod tlakom.

Upravené pravidlá by teda mali napomôcť k väčšej plynulosti hry a zmenšenia počtu prerušení, dokonca by mali priniesť aj viacero gólov. Na uvedené zmeny si určite budeme chvíľu zvykať a sporné situácie budú prinášať aj v radoch fanúšikov rôzne diskusie.

autor: Radovan Slávik | grafika: Kristína Prievalská

 

PODOBNÉ ČLÁNKY